Hvorfor er det vigtigt for os at tage ansvar?

#1 Forbrugerne skal kunne føle sig trygge ved vores fødevarer. Derfor er sikre produkter en grundlæggende forudsætning for Arla.

 

Hvorfor er det vigtigt for os at tage ansvar?

#2 Vores ejere, mælkeproducenterne, skal kunne tro på fremtiden. Det kræver, at Arla driver en lønsom og konkurrence-dygtig forretning.

 

Hvorfor er det vigtigt for os at tage ansvar?

#3 Vi ønsker, at jordens ressourcer skal bruges på en bæredygtig måde. Ved at have en langsigtet miljøstrategi sikrer vi, at vi bidrager til dette.

 

Hvorfor er det vigtigt for os at tage ansvar?

#4 Vi vil bidrage til udviklingen i samfundet og gå foran med et godt eksempel. Som en stor aktør har vi mulighed for at gøre dette.

 

Hvorfor er det vigtigt for os at tage ansvar?

#5 Vi vil tiltrække engagerede medarbejdere og have gode relationer til alle i vores omverden. Det kan vi opnå ved at tage ansvar.

 

En større virksomhed indebærer et øget anvar

Arla er en virksomhed i stor forandring. Vi vokser, præsenterer nye produkter og forsøger hele tiden at optimere...Læs Peder Tuborghs introduktion

Fokus på medarbejdernes sikkerhed og trivsel

Arla har 17.400 medarbejdere i 30 lande over hele verden. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores arbejdsmiljø og organisation.Læs mere om vores arbejdsplads

Ansvarlighedsarbejdet i Arla

 Vi har formuleret vores principper for etisk og bæredygtig udvikling i vores retningslinjer ”Vores Ansvar – Arla Foods’ Code of Conduct”, som kan downloades fra www.arla.dk. Med retningslinjerne har vi et værktøj og et kompas, som viser, hvordan vi skal agere og tage ansvar for vores aktiviteter. De områder, som retningslinjerne beskriver, er de samme, som vi behandler i denne rapport. Rapporten beskriver, hvordan ansvarlighedsarbejdet udvikler sig inden for de forskellige områder. Samtidig giver rapporten os mulighed for at følge op på, hvilke områder vi fremover skal fokusere særligt på. For at sikre den interne opfølgning har vi en CSR-komité med repræsentanter fra koncernens ledelse og med Peder Tuborgh, administrerende direktør, som formand. Komitéens opgave er at prioritere de områder, der behøver særlig opmærksomhed for at sikre, at Arla også på langt sigt er et ansvarligt selskab. Vores Ansvar – Arla Foods’ Code of Conduct

© copyright 2000-2012 Arla Foods amba. | Terms of use | Privacy Policy | Arla.com