Mælkeproducenter som andelshavere og leverandører

Arla er et demokratisk ledet andelsselskab, der skaber værdi for sine andelshavere – danske, svenske og tyske mælkeproducenter. Alle andelshavere har mulighed for at påvirke væsentlige beslutninger, og andelshaverne vælger repræsentanter til virksomhedens styrende organ. Bestyrelsen er ansvarlig for at træffe beslutninger om virksomhedens overordnede strategier og sørge for, at virksomheden drives med andelshavernes bedste for øje.

ARLA FÅR FLERE ANDELSHAVERE

Arla har fået et stort antal nye andelshavere i løbet af året, og den samlede mængde indvejet mælk er steget med 5 procent.

NY METODE TIL FASTSÆTTELSE AF MÆLKEPRISEN

Bestyrelsen besluttede at introducere en ny model for fastsættelse og kommunikation af mælkeprisen til ejerne. Ansvaret for reguleringen er nu uddelegeret fra bestyrelsen til topledelsen.

MÆLKEPRISEN TIL EJERNE STEG

I løbet af året er Arlaindtjeningen (betalingen til andelshaverne plus konsolidering) steget med 28 øre til 2,80 kroner per kilo mælk.

Mange nye andelshavere

To fusioner, den første med det tyske mejeri Hansa-Milch og den anden med svenske Milko, har givet Arla i alt cirka 1.200 nye mælkeproducenter. Dette er på linje med Arlas vækststrategi og behov for mere mælk.

554 mælkeproducenter i det nordlige Sverige, som leverede mælk til Milko, udgør nu den fjerde region i Arla-organisationen i Sverige. Region Nord i Sverige har sin egen repræsentant i bestyrelsen og fem medlemmer i repræsentantskabet, og alle svenske Arla-landmænd er andelshavere på lige fod med de øvrige andelshavere.

De tyske mælkeproducenter er stadig medlemmer af andelsmejeriet Hansa-Milch, der tæller som én andelshaver i Arla. Integrationen af de tyske mælkeproducenter i Arlas virksomhed giver en række udfordringer i forbindelse med kommunikation, kurser og samkøring af eksempelvis kvalitetsprogrammer (se her). De tyske landmænd har en repræsentant i bestyrelsen og fem medlemmer af repræsentantskabet. Disse tyske repræsentanter deltager i Arlas uddannelses- og mentorordning, hvor de danske og svenske medlemmer af repræsentantskabet fungerer som mentorer.

Alt materiale til bestyrelsens medlemmer og repræsentantskabet udleveres nu også på tysk. Vi vil også gradvist forbedre kommunikationen til de tyske landmænd. Denne proces forventes at være fuldt integreret i begyndelsen af 2012. De tyske landmænd får som gruppe udbetalt samme mælkepris som deres danske og svenske kolleger, men på individuelt niveau bruger vi fortsat den betalingsmodel, som Hansa-Milch brugte før fusionen. I øjeblikket vurderer vi, hvilken model der fremover skal bruges til beregning af mælkeprisen. Hvad angår investeringer i koncernen, behandles alle andelshavere i Arla og Hansa-Milch ens.

Arlas britiske mælkeproducenter i Arla Foods Milk Partnership (AFMP) har besluttet at øge deres andel i Arlas britiske datterselskab, Arla Foods UK. Denne investering sker over en periode på 8–10 år fra januar 2012 og vil udgøre cirka 600 millioner kroner. Gennem et joint venture ejer de britiske mælkeproducenter i øjeblikket 3,2 procent af det britiske datterselskab. Investeringen vil bringe de britiske mælkeproducenter tættere på Arla, og de vil få større indsigt i virksomheden.

Nye arbejdsmetoder for bestyrelsen

For at fastholde det forretningsmæssige og strategiske fokus iværksatte Arlas bestyrelse en gennemgang af bestyrelsens ansvar, forpligtelser, arbejdsopgaver og struktur i løbet af året. Den største konsekvens af gennemgangen er, at bestyrelsen har besluttet at introducere en ny model med faste rutiner for fastsættelse af mælkeprisen til Arlas ejere, og at ansvaret for fastsættelse af mælkeprisen nu er blevet uddelegeret til topledelsen. Noteringen offentliggøres den første arbejdsdag i hver måned på Arlas hjemmesider.

Et andet resultat af gennemgangen er, at problemstillinger, der handler om andelshavernes rolle som Arla-leverandører, fremover vil blive håndteret af arbejdsgrupper under bestyrelsen. Hver arbejdsgruppe består af et bestyrelsesmedlem fra hver region. Der vil være en fælles arbejdsgruppe for Danmark og Sverige og en separat arbejdsgruppe for Tyskland. Arbejdsgrupperne vil arbejde med områder som for eksempel den nye miljøstrategi og kvalitetsprogrammer. En anden vigtig opgave for arbejdsgrupperne er at sikre, at bestyrelsens beslutninger forankres hos andels-haverne.

Uddannelse af repræsentanter

Valg til repræsentantskabet og kredsrådene fandt sted i 2011. Nyvalgte repræsentanter har deltaget i et introduktionsprogram, som er tilpasset specielt efter de forskellige opgaver. Repræsentantens rolle, viden om virksomheden og møder mellem repræsentanter fra alle tre lande indgår i kursusprogrammet.Fakta om andelshavere og leverandører

  2009 2010 2011
Andelshavere 7,625  7,178  8,024 
- bosat i Sverige 3,787  3,529  3,865 
- bosat i Danmark 3,838  3,649  3,514 
- bosat i Tyskland (medlemmer af Hansa-Milch) - - 645 
Medlemmer af AFMP i Storbritannien 1,400  1,362  1,330 
Leverandører i Finland 1,113  1,060  1,000 
- heraf på kontrakt 283  260  243 
Leverandører til Allgäuland-Käsereien - - 1,338 
Forslag stillet til repræsentantskabsmødet 14 
Deltagere i andelshaverseminarer 927  380  200 
Klager til ankeudvalgene i Danmark og Sverige 41  43  13 

I slutningen af 2011 udgjorde antallet af andelshavere 8.024, hvilket er en stigning på 12 procent i forhold til året før. I løbet af året steg mængden af mælk fra andelshaverne med 5 procent sammenlignet med 2010.

Cirka 60 procent af Arlas 370 folkevalgte repræsentanter deltager i vores kurser hvert år. I perioden 2010/2011 blev der holdt i alt 342 kursusdage.

Vi driver vores virksomhed i overensstemmelse med andelstanken, der fremmer andelshavernes økonomiske interesser.

Fra: Vores ansvar – Arla Foods’ Code of Conduct

AFMP ROADMAP

For at støtte planlægningen af de mange udfordringer, som Arlas britiske mælkeproducenter står overfor, har vi introduceret det såkaldte AFMP Roadmap. Den overskuelige plan viser de vigtigste initiativer og projekter, der vil blive arbejdet med de kommende 12–15 måneder.

MÆLKEPRISEN

I løbet af sommeren 2011 hævede Arla mælke-prisen til ejerne betydeligt, men i september faldt prisen igen. På det tidspunkt havde første halvårs stigende priser på mælkepulver på verdensmarkedet fået udbuddet af råvarer til at stige, så priserne igen faldt. Samtidigt påvirkede den økonomiske usikkerhed i USA og Europa forbrugernes indkøbsvaner negativt. Efterspørgslen på økologiske mælkeprodukter faldt også i løbet af 2011, særligt i Sverige, og det førte til en sænkning af det tillæg, den økologiske landmand får for sin mælk.

NY ARLA-FORMAND

I maj afløste Åke Hantoft, den tidligere næst-formand, Ove Møberg som Arla-formand.
Jan Toft Nørgaard er den nye næstformand.

ARLA-QUIZZEN

Andelshavere og medarbejdere i Arla i Sverige deltog i Arla-quizzen, som testede, hvor meget de vidste om Arla. Tolv hold nåede finalen. Alle hold bestod af en andelshaver og en medarbejder.

© copyright 2000-2012 Arla Foods amba. | Terms of use | Privacy Policy | Arla.com